Examen F-licentie in Nijkerk

Afgelopen woensdag 19-01-2022 zijn drie heren in Nijkerk opgegaan voor het examen voor de F-licentie, maar helaas was dit waarschijnlijk te snel.

Deze opleiding die pas na juni 2020 in gang is gezet, wordt door Rient – PA3GXP, Edwin – PA1EDL en    Luc – PE1LGX gegeven. Daar een opleiding gemiddeld een jaar kost is dit misschien tekort geweest.

Hier komt nog bij, dat de toestand met corona ook niet echt heeft meegewerkt, daar praktische dingen maar beperkt gedaan konden worden.

Maar niet getreurd, met een beetje mazzel kunnen we volgende week weer open gaan bij de Ridder op de Uraniumweg en dan de praktijk zaken weer fijn oppakken.

Repeater RCAMF 23cm vandaag weer ingeschakeld

Vandaag, 22-01-2022, is de 23 cm repeater PI2AMF weer teruggeplaatst op het Berghotel. Deze repeater heeft een aantal aanpassingen gekregen.

De ontvanger is wat breder afgesteld, zodat als je binnen de 10 kHz van 1270.500 MHz zit, toch goed over de repeater komt.

Het audio pad in de repeater is geoptimaliseerd, zodat het niet meer geknepen klinkt.
De zender zwaai is nu afgeregeld, zodat de zwaai die ontvangen wordt, ook zo weer wordt uitgezonden. Dit met een maximum van 4.5 kHz.

Het wiebeltje die de repeater heeft is wat terug gebracht. Er is een interferentie met de interne synthesizer en de zender modulator. Dit is verminderd door een flexibele semi-rigid kabel te gebruiken. Een gevlochten SMA kabel had toch wel wat lek. Het is nog niet helemaal weg, want dan zou de repeater opnieuw moeten worden opgebouwd. Het is nu acceptabel, dus laten we het zo.

Het relais staat als een huis op de frequentie, dat werkt nu goed.

Je kunt een 77 Hz sub-audio toontje meesturen op je signaal, dan treed er een meetsysteem op, die de hoogste signaal sterkte bijhoud gedurende de doorgang. Dat hoor je dan aan de toonhoogte van de roger-beep. Hoger is beter te ontvangen door de repeater.

Met een DTMF toon ‘1’ kan men een pilot toon activeren van het relais. Hij zendt dan een 1 kHz toon uit met een zwaai van 1.4 kHz. Daarmee kun je je ontvanger afregelen. De toon kan worden uitgezet door een DTMF ‘2’ toon te sturen. Of hij wordt uitgezet bij de volgende morse identificatie.

Succes iedereen bij het gebruik van de 23 cm repeater PI2AMF.

Erik Kroon (PE1RQF)

Verslag RCAMF bijeenkomst op maandag 17-01-2022

Afgelopen maandag 17-01-2022 was er, zoals gewoonlijk in de Coronatijd, weer een Zoom bijeenkomst van de RC-AMF Groep, die gelijk goed op gang kwam.

Nico – PD0RWM gaf aan dat hij steeds meer zaken heeft gedigitaliseerd en dat het nu wel een mooie collectie begint te worden. Dus zoek je informatie over je radio hobby, vraag het aan Nico.

Erik – PD0RDG is met licht aan het spelen van een bekende leverancier uit Eindhoven. Het gaat om de HUE verlichting, waar eigenlijk alle kleuren mee gemaakt kunnen worden. En dan is het eigenlijk; de Sky is de Limit.

Casper – PA1CJ is aan het spelen met een Motorola mobilofoon voor Tetra. Er staat daarvoor in Putten een 70cm repeater met de frequentie 438.4500.

Tetra is ook het protocol wat voor het C2000 netwerk wordt gebruikt bij de bekende OOV Diensten. Hier komt ook nog wel het één en ander bij kijken, met name de instellingen voor zo’n Tetra radio waar de gegevens van GSSI 1000, MCC 204 en de MNC 7373 in moeten.

Deze dingen vragen wel wat kennis van zaken om het één en ander goed werkend te krijgen. Misschien maken we hier op een later tijdstip nog wel een mooie lezing over. Er komen steeds meer sets met Tetra ter beschikking, zodat we maar eens moeten kijken, of we hier óók wat mee gaan   doen.

Wim – PA3EJE is nog aan het vechten met zijn Nano morsekeyer waarbij hij tegen een probleem aan loopt. Rob – PD5BUS gaat een poging doen om Wim hierbij te helpen.

Erik – PE1RQF is met de 23cm repeater PI2AMF aan het kijken om wat verbeteringen aan te brengen aan de modulatie, zodat het nog beter gaat klinken. Verwacht wordt dat de 23 cm repeater PI2AMF a.s. zaterdag weer op het Berghotel terug geplaatst kan worden en weer zijn werk kan gaan doen.

Jaap – PD5ISW was afgelopen zaterdag/zondag met de HA-DX contest bezig waarbij hij een verre verbinding maakte met zendamateur Steve – VL6C wat een afstand van 14.665 km was.

Rient – PA3GXP, Edwin – PE1EDL en Luc – PE1LGX hebben een aantal mensen geholpen met de cursus voor de F-licentie. Komende woensdag gaan ze op voor het F-examen.

We wensen deze heren VEEL STERKTE TOE in Nijkerk, we gaan zien wat het gaat worden en word dus vervolgt.

En zoals de meeste keren werd deze avond om ongeveer 21:45 uur weer afgesloten.

Bent u toch weer nieuwsgierig geworden, kijk dan op de website www.rcamf.nl en gebruik de link voor de maandagavond Zoom bijeenkomst en kom erbij. Iedereen is welkom en uiteraard weer tot ziens.

Verslag RCAMF bijeenkomst op maandag 10-01-2022

Afgelopen maandagavond, 10-01-2022, waren er tijdens de Zoom bijeenkomst weer een hoop vrolijke gezichten te zien.

Het begon al vroeg, want om 18:45 uur had Simon – PA0SLW omtrent de Condor familie al heel wat vragen gesteld, die ook voor een heel groot deel werden beantwoord.

Rond 20:00 uur waren er 20 gebruikers aanwezig, waarna we van start gingen met de gebruikelijke rondgang bij de mensen, die weer met verschillende onderwerpen kwamen.

Casper – PA1CJ kwam met de vraag of er ook een mogelijkheid was om een CW-opleiding van de grond te krijgen, en ja, daar kwam natuurlijk gelijk een positief antwoord op.

Edwin – PA1EDL wilde dit graag oppakken. WIJ als RC-AMF Groep gaan hier een Zoom verbinding voor maken om deze mogelijkheid te faciliteren. Kortom, er gaat dus aan gewerkt worden en hier zal zeker een vervolg op komen. Na  dit allemaal met elkaar besproken te hebben kwam Ron – PA3DAM met de mededeling om Edwin daarbij te ondersteunen.

Rob – PD5BUS kwam ook nog even melden dat hij nu op 40M met 10 mW ook Spanje heeft gewerkt, dat was zeker niet verkeerd, want het was een kleine 1600 Km.

Nu even over naar iets anders, wat al twee keer is uitgesteld. Er van uitgaande dat de Ham-Beurs van de DARC in Friedrichshafen, die is van 24 tot 26-06-2022, nu wel doorgang zal vinden, zijn we voornemens als RC-AMF Groep hier naar af te reizen. Het duurt nog wel even, maar als je mee wilt, denk er dan vast over na, zodat we misschien het vervoer en slapen kunnen organiseren en aan een kosten voorstel kunnen werken.

Ook kreeg ik nog een e-mail uit Spanje van Javier – EB1BDM. Deze zendamateur verblijft tijdens de Ham-Beurs in Friedrichshafen in het zelfde Gasthaus als dat van ons. Hij heeft enige tijd geleden voor mij een Cap meegenomen van een wel bekende Spaanse voetbal club. Op die actie van hem heb ik hem het Oranje shirt, met de bekende Leeuw er op, aan Javier – EB1BDM doen toekomen, waar hij dan ook zeer blij mee was.

Tot slot zijn ons een aantal MASCOT DC/DC converters met het typenummer 9260 geschonken, dit om de kas aan te vullen wat in deze Coronatijd zeer welkom is.

Deze converters zijn goed bruikbaar voor onze hobby. De ingaande spanning is tussen de 10,5V en 32V DC en aan de uitgaande kant wordt er een mooie gestabiliseerde spanning van 12V – 6A max. DC van gemaakt. Dus mooi voor bijvoorbeeld 24V campers om hun set van een goede 12V voeding te voorzien. Ook een zonnepaneel kan er op worden aangesloten om er dan een accu mee op te laden. Er zijn dus genoeg toepassingen hier voor te bedenken.

We gaan de MASCOT 9260 (nieuwwaarde is ongeveer € 211,00) voor een leuk prijsje van € 25,00 op de Te Koop pagina van de website www.rcamf.nl zetten, wat weer ten goede komt voor de RC-AMF Groep.

Om ongeveer 21:45 uur werd deze avond weer afgesloten.

Bent u nieuwsgierig geworden, kijk dan op de website en gebruik de link voor de maandagavond Zoom bijeenkomst en kom erbij op 17-01-2022. Iedereen is welkom en uiteraard weer tot ziens.

Verslag RCAMF bijeenkomst op maandag 03-01-2022

Zo, er is weer een nieuw jaar aangebroken en ook de eerst Zoom bijeenkomst van 2022 is een feit .

Op maandagavond, 03-01-2022, was het al vroeg een drukte van jewelste. Als eerste werden er natuurlijk de Beste Wensen en een Goede Gezondheid over en weer gewenst .

Er waren een hoop gebruikers aanwezig (19 man) waardoor het gelijk een gezellige boel was, ook was Kees – PA0VDB aanwezig vanuit zijn Oostenrijks vakantie QTH.

Kees had een paar porto’s mee genomen om gelijk wat te testen voor een aankomend project in de 70cm band. Deze portofoon van KENWOOD, compleet met lader, is werkend met een CTCSS voorziening goed bruikbaar voor de repeaters in de omgeving en ver daar buiten. Over de programmering kunnen we nog van gedachten wisselen, maar eigenlijk is er alles mee mogelijk.

Rick, de zoon van Jan – PD0HGQ, was er van uit Wezep ook bij en ook hij is druk bezig om zijn licentie te gaan halen.

Simon – PA0SLW liet weten dat hij er niet bij kon zijn en lag in zijn bed, hij was niet fit.  STERKTE Simon, en knap snel weer op.

Bij de rondgang liet Rob – PD5BUS weten dat hij met een zelf gefabriceerde 10 milliwatt zender op 40M in Italië was gehoord en het nu ook op de 20M wilde gaan proberen, dit alles met minimale materialen.

Erik – PE1RQF had nog even snel een stukje techniek opgepakt in de vorm van een kleine lezing omtrent de Vrij Loop Diode. Dit geheel werd ondersteund met een PowerPoint presentatie om het ons te verduidelijken, deze zetten we dan ook gelijk op de website van RC-AMF. (Zie Projecten en Presentaties)

Aankomende maandag, 10-01-2022, is er wederom een Zoom bijeenkomst, kortom, wilt u niets missen kom er dan bij. De inlog link staat gewoon op de website www.rcamf.nl , even aanklikken, geduldig wachten, en je bent er bij.

Repeaters RCAMF krijgen nieuwe software op 29-12-2021

Op woensdag, 29-12-2021, zijn de RC-AMF Groep repeaters voorzien van nieuwe software. Dit was nodig daar alle repeaters in het nieuwe jaar onder een ander callsign gaan werken.

Bij het Berghotel aangekomen hebben Erik – PE1RQF en Casper – PA1CJ samen de veranderingen in de repeaters in een paar uurtjes doorgevoerd.

Tijdens de werkzaamheden is er ook een plan gemaakt om een aantal aanpassingen in het nieuwe jaar 2022 uit te voeren.

Kortom er zijn nog genoeg plannen om het een en ander te gaan aanpakken.

Verslag RCAMF bijeenkomst op maandag 27-12-2021

De Zoom bijeenkomst van maandagavond, 27-12-2021, was de laatste van dit jaar.

Het jaar 2021 was, net zoals het jaar daarvoor, een heel bewogen jaar geweest. Met tot twee keer toe een lock down, met alle gevolgen van dien, heeft dat gelukkig voor de RC-AMF Groep toch een stabiele groep Zoom gebruikers opgeleverd, zoals ook afgelopen maandagavond is gebleken met weer 18 aanwezigen.

Het afgelopen jaar zijn er, zowel bij De Ridder als via het Zoom medium, een aantal lezingen geweest,  wat als een succes mag worden beschouwd, gezien de hoge kwaliteit van die lezingen.

Als het aan ons ligt (Adriaan, Jaap en Jan), gaan we gewoon op de ingeslagen weg verder, er staan ook weer een aantal lezingen in de planning voor 2022.

Casper – PA1CJ had het AT een brief gestuurd met de vraag omtrent een lokale omroep te starten. Hij kreeg gelijk een antwoord op die vraag waar een kostenplaatje uit kwam met een pak van eisen, waar je gelijk van bent genezen!!

Wim – PA3EJE is met een Nano keyer aan het werk gegaan om deze weer in gebruik te kunnen nemen. Het ontbrak hem aan de broncode en daar wordt nu naarstig naar gezocht.

Erik – PE1RQF is voornemens deze week de aanpassingen aan de repeaters te gaan doen, zodat deze het weer uitstekend gaan doen in het komende jaar 2022.

Kortom het was weer een mooie Zoom ronde en zoals eerder gezegd, tevens de laatste van het jaar 2021. De volgende Zoom ronde is in het nieuwe jaar op 03-01-2022, dus iedereen weer welkom en alvast een Hele Goede en Fijne Jaar Wisseling Toegewenst.

Verslag RCAMF bijeenkomst op maandag 20-12-2021

Hierbij het verslag van de Zoom bijeenkomst van maandagavond 20-12-2021.

Na een week in Oostenrijk hoge lucht training te hebben genoten, was het fijn om weer in Amersfoort te zijn, ook om direct weer deel te nemen aan de Zoom bijeenkomst.

Er waren 17 gebruikers aanwezig, dat is eigenlijk een constant aantal mensen, die toch elke maandagavond er weer bij zijn in deze corona tijd, dit bewijst ook gelijk het bestaansrecht van de Zoom toepassing.

Tijdens de rondgang gaf Erik – PE1RQF aan dat er aan het einde van het jaar wat veranderingen komen omtrent de repeaters, die beheerd worden door de RC-AMF groep, en dat daar dus ook wat items komen te vervallen. De aanpassingen zullen in de laatste week van het jaar vermoedelijk plaats vinden.

Rob – PD5BUS en Jan – PD0HGQ hadden ook weer aan de HF antenne gewerkt en deze gemodificeerd tot een horizontale uitvoering. Dit leverde Jan een aantal mooie verbindingen op.

Simon – PA0SLW was nu weer druk bezig met de Condors daar, vanwege de nieuwe Lock down, er niet meer op de maandag gesport kan worden.

Nico – PD0RQM gaf aan bij de kringloop weer het een en ander aan voedingen gescoord te hebben, onder ander de bekende 5V – 3,5A. Deze zijn natuurlijk goed te gebruiken bij diverse toepassing met de Raspberry Pi.

Kortom het was weer een geslaagde avond.

Op maandagavond 27-12-2021, is het de laatste Zoom bijeenkomst van dit jaar. Als je er niets van wilt missen, log dan in met de op de website staande inloglink en doe mee.

Verslag RCAMF bijeenkomst op maandag 6 december 2021

Het was afgelopen maandagavond, 06-12-2021, weer een mooie Zoom bijeenkomst bij RC-AMF.

Erik – PE1RQF had gemeld een lezing voor zijn rekening te willen nemen van de upgrade van de 23cm repeater PI6AMF voor aan het begin van de Zoom avond. Een lezing met Zoom is eigenlijk een mooie feestje, iedereen zit namelijk op de eerste rij en je kunt alles zien en horen, je hoeft er dus niets van te missen. Erik had zijn lezing dan ook goed voorbereid met een fraaie PowerPoint presentatie (zie de PowerPointpresentatie) en met al deze technische mogelijkheden werd het ook een duidelijk verhaal.

De repeater PI6AMF was van origine ooit gemaakt als een Packet TRX-link zend/ontvanger, bedoeld voor in de 23cm band. Deze packet TRX-link zend/ontvanger is door Ulli DL8SE uit Ulm ontworpen en daarna aangepast om als repeater dienst te gaan doen. Ook de repeater PI6NOS gebruikt hetzelfde ontwerp.

Een minpunt hiervan is, zo is gebleken, dat het ondoenlijk is om stabiel op de frequentie te blijven, zowel ontvanger als zender liepen beiden wat van de vaste frequentie weg. Daar de zender en de ontvanger een eigen kristal hebben, kunnen de frequenties onafhankelijk van elkaar weg lopen in het frequentie bereik.

Erik heeft daar onderzoek naar gedaan en het idee was, om het ontwerp aan te passen met gebruik van een synthesizer, die zowel voor de zender als de ontvanger zijn werk ging doen. Dit hele ontwerp pasgemaakt aan de hand van bestaande materialen en zie daar, het probleem van het verlopen van de frequenties bleek in één keer opgelost te zijn.

Kortom een mooi stukje knutselwerk door Erik, waar de gebruikers van PI6AMF zeker hun voordeel van zullen hebben. Erik bedankt voor de vele uren (lees dagen, misschien wel weken) die je hier aan besteed hebt voor een zó mooi stukje werk.

Vanavond waren er bij de Zoom lezing 23 gebruikers!! aanwezig. Nadat iedereen, na de lezing, ook nog even z’n zegje had gedaan was de tijd dan ook zo voorbij.

Maandagavond, 13-12-2021, is er weer een Zoom bijeenkomst, iedereen is dus weer welkom, alleen ondergetekende is dan niet in Nederland, maar ik probeer wel vanuit mijn vakantie bestemming even in te loggen.