RC AMF bijeenkomst op maandag 28 november 2022

De bijeenkomst van de RCAMF Groep van maandagavond 28-11-2022 was er weer één zoals we gewend zijn.

Adriaan – PA1LIO was weer in Nederland en dit had als voordeel dat we weer in levende lijve met elkaar van gedachten konden wisselen en dat gebeurde dan ook veelvuldig.

De ruimte stroomde dan ook weer snel vol zodat we om 19:30 uur van start konden gaan. Later kwam er ook nog een Zoom gebruiker bij, te weten Frans – PA3ATR .

Eerst nog wat mededelingen: Gerard – PD0JEW bedankte ons voor de kaart die hij, namens de RCAMF Groep, had mogen ontvangen in het Meander ziekenhuis en met de tekst op de app van mijn mobiel gaf hij aan dat hij, nu ik dit op dinsdag 29-11-2022 schrijf, in Nieuwegein wordt geopereerd.

Gerard zal eerst nog een paar dagen in Nieuwegein verblijven, waarna hij vermoedelijk weer terug komt naar het Meander in Amersfoort, waar hij aan het revalidatieproces kan beginnen. We wensen hem een voorspoedig herstel toe.

Daarna gaf Casper – PA1CJ aan, dat hij, vanwege de vele werkzaamheden, het prototype voor het nieuwe project pas in januari klaar hoopt te hebben. Ook met de vele vrije dagen die er nu aankomen heeft het gewoon z’n tijd nodig.

Als we op de kalender kijken is het jaar 2022 om gevlogen. We hebben nog drie bijeenkomsten van de RCAMF Groep en dan is, na de Kerst, 2022 voorbij.

Graag nog even allemaal opletten: maandag 19-12-2022 willen we vieren dat het de laatste bijeenkomst van dit jaar is, dus zet dit even in je agenda.

En nu we daar toch mee bezig zijn, zet dan ook gelijk 2-1-2023 erin. Dit wordt dan de eerste bijeenkomst in het Nieuwe Jaar en ook die willen we niet zomaar voorbij laten gaan.  We hebben hier lang op gewacht en het is nu tijd om dat in te halen!!!

Ook mocht ik van Jaap – PD5ISW mededelen dat de kosten, vooral de laatste maanden, behoorlijk zijn gestegen (en waar niet!!)  en dat we, na lang wikken en wegen, wat aan de prijzen moeten gaan doen.

Hierna kwam Erik – PE1RQF nog met een zeer actuele lezing die ongeveer 30 minuten duurde. Want, zoals vandaag al in het nieuws van 18:00 uur werd gemeld, zal de nauwkeurigheid gaan verbeteren.

         

Daar Erik op het punt staat om op reis te gaan voor zijn werkgever gaf hij ons alvast een voorbeschouwing over het BIPM in Parijs waarbij, als het ingevoerd wordt, we nog maar 1x in de 100 JAAR ons horloge op TIJD hoeven te zetten!!

Erik heeft ook  een PowerPoint presentatie hiervan gemaakt, zodat we daarover nog even kunnen nagenieten van wat het ons gaat opleveren. Zie de PowerPoint presentatie  op onze website.

Na Erik kwamen er nog een paar HackRF apparaten voorbij die door Rob – PD5BUS van de allernieuwste software werden voorzien (misschien ook nog wat voor een lezing in de toekomst, Rob??) en wat daar allemaal mee mogelijk is.

Deze avond ging weer snel voorbij. De klok stond op 22:15 uur en het was mooi geweest. Wilt u er ook bij zijn, op 5-12-2022 is er weer een bijeenkomst van de RCAMF Groep bij Groeneveld op de Vanadiumweg 20A in Amersfoort.

RC AMF bijeenkomst op maandag 21 november 2022

De bijeenkomst van de RCAMF Groep van maandagavond 21-11-2022 was er weer één zoals we ze graag zien. De deur was net open en ziedaar, om 18:45 uur was de eerste bezoeker er al. Daarna stroomde het ook snel vol.

Rond 19:30 uur konden we weer beginnen. De Zoom stond ook weer open en daar waren óók nog 2 gebruikers aanwezig. Dat waren Kees – PA0VDB uit Qatar en Adriaan – PA1LIO uit Zuid-Duitsland, het was mooi om ook zó met elkaar verbinding te hebben.

Gelijk heb ik aan Kees de vraag gesteld of hij, bij terugkomst in Nederland, een lezing wil geven over zijn werkzaamheden omtrent het satelliet gebeuren van het WK-voetbal in Qatar.

Hierna de mededeling over Gerard – PD0JEW dat hij weer opgenomen was in het Meander Ziekenhuis in Amersfoort.  Aanstaande vrijdag zal Gerard weer een operatie moeten ondergaan in Nieuwegein. Ben je net met pensioen en dan krijg je dít allemaal. We hebben gelijk, als de RCAMF Groep, een beterschap kaart gestuurd en we wensen Gerard vanaf deze kant een snel herstel toe, zodat we hem te zijner tijd weer kunnen verwelkomen.

Daarna kwam Edwin – PA1EDL met de mededeling dat de bestelling van de Weller soldeerstiften toch wel een grote aanslag was op de voorraad van de leverancier. Er is besloten om er geen deellevering van te maken. Men moet dus geduldig wachten op de totale levering van januari 2023. Er waren tot slot totaal 48 stuks soldeerstiften besteld!!

Gelijk aan Casper – PA1CJ gevraagd om het nieuwe prototype van een toekomstig project wat naar voren te halen, zodat we dat op een korte termijn bekend kunnen maken. We denken dat het wederom iets is waar grote belangstelling voor is. Later daar meer over.

Na de mededelingen was het mooi geweest en gingen er diverse mensen weer met elkaar aan de slag over verschillende zaken. Rob – PD5BUS had zijn laptop mee genomen om voor een paar bezitters van een HackRF een upgrade te installeren, zodat daar nog meer mee gedaan kan worden .

De HackRF is eigenlijk een SDR zend/ontvanger met een breed frequentiebereik van 1 MHz tot 6 GHz, waarmee men een hoop modulatiesoorten kan maken. Daar kan dus mooi mee geëxperimenteerd worden.

Als gevolg van al het bovenstaande was het eigenlijk al snel weer 22:15 uur en werd het tijd om naar huis te gaan. Aanstaande maandagavond 28-11-2022 is er weer een bijeenkomst van de RCAMF Groep en wilt u niets missen, u kunt gerust langs komen bij Groeneveld aan de Vanadiumweg 20A  in Amersfoort.

RC AMF bijeenkomst op maandag 14 november 2022

Het was wederom een vol huis op de bijeenkomst van de RCAMF Groep van maandagavond 14-11-2022. Alle stoelen waren weer bezet, ook de reserve zitplaatsen moesten worden aangesproken.

Daar de dagen korter worden en er dus meer knutseltijd overblijft voor onze mooie radiohobby, was het al snel druk. Dus rond 19:30 uur konden we beginnen.

Als eerste was Casper – PA1CJ aan de beurt die, daar hij weer een jaar ouder was geworden, met wat lekkers kwam voor bij de koffie.

Daarna kwam Edwin – PA1EDL met de mededeling dat iedereen de Weller soldeerstiften betaald had. Hij heeft dus direct contact opgenomen met Floor. De bestelling is dus nu de deur uit, en met een beetje mazzel komen onze cadeautjes nog op tijd binnen en kunnen we ze in de schoen verwachten voor 5 december!!

Wim – PA3EJE heeft aangeboden nog wat freeswerk te verrichten, zodat er nog een aantal frontjes afgemaakt kunnen worden, daar, zo is gebleken, het toch niet zo makkelijk is dat even te kunnen regelen. Bij navraag is het overal DRUKDRUKDRUK en Wim was gelukkig bereid daarbij te helpen. Wel moeten de mensen nog zelf het boor- en tapwerk verrichten. Daar word natuurlijk ook weer bij geholpen als dat nodig mocht zijn.

Simon – PA0SLW kwam de oude DOS computer weer retour brengen, deze heeft zijn diensten weer bewezen. Simon heeft hem nog even mooi opgepoetst en uiteraard bedankt daarvoor.

Erik – PE1RQF heeft nog een paar eproms gemaakt zodat Simon rustig verder kan met de Condors.

Eef – PD2EVE en Henk – PD5HKT werden wat wijzer over hun nieuwe Condor. Deze werd uit de behuizing gehaald en zo kregen ze met wat tekst en uitleg ook de binnenkant te zien. Er komt nog een slede bij en ook moeten er nog eproms gemaakt worden. Naar een microfoon en een luidspreker wordt nog gezocht. Dus…., binnenkort kunnen we ook deze twee op de band verwachten.

Het bleef tot 22:30 gezellig druk en we kunnen weer terug kijken op een mooie maandagavond.

Daar de sluiting van het jaar 2022 met rasse schreden nadert, kunt u maandagavond 19-12-2022 alvast in uw agenda reserveren, want het is de laatste bijeenkomst in dit jaar van  de RCAMF Groep.

We zijn voornemens dit jaar feestelijk te eindigen en, onder het genot van wat oliebollen en appelflappen, er een mooie afsluiting van te maken.

Daar we nu toch in de agenda aantekeningen aan het maken zijn, reserveer dan ook gelijk de maandagavond 2-1-2023. Dat wordt dan meteen de Nieuwjaars bijeenkomst van de RCAMF Groep met een hapje en een drankje. Iedereen is dan weer welkom bij Groeneveld aan de Vanadiumweg 20a in Amersfoort.

Radioexamen PD2EVE

“Jan, PD0AUQ vroeg me een stukje te schrijven over het behalen van mijn Novice examen.

          Dus bij deze:

Dit voorjaar ben ik begonnen met het lezen van het VERON boek ter voorbereiding op het N examen. Ongeveer elke week een hoofdstuk. Met het doel om samen met mijn partner(PD0JJG), de radio hobby op te gaan pakken. Evert maakte ons tijdens corona tijd enthousiast met de ronde van Amersfoort.

In het boek kwam ik af en toe onderwerpen en formules tegen die nieuw voor mij waren, en die ik niet helemaal begreep. Tijdens de avonden die we naar de Ridder gingen werd ik door de bezoekers ondersteund met ezelsbruggetjes, uitleg en inzichten. Lang, lang geleden deed ik al eens wiskunde en natuurkunde op HAVO niveau. In mijn werk kom ik ook frequenties tegen. Dus de basis was niet geheel nieuw. Het rekenen was toch echt oefenen weer, en het inzicht in schema’s, formules en de praktijk zijn duidelijk andere dingen. Ook mijn partner wilde de voor hem wat weggezakte kennis graag weer ophalen. Hij las mee en stimuleerde me door te gaan. Na het lezen van het boek ben ik proefexamens gaan maken. En bij de vragen die ik niet goed had ben ik de antwoorden en uitleg gaan zoeken. Op de Lichtmis kwamen we een boek met uitgewerkte N-examens, door PA4TON, tegen. Dat was fijn, want daar werd per rubriek ook uitgelegd waarom. Op de avonden bij RCAMF vonden we gezelligheid en kon ik me best concentreren. Er was steeds interesse en vriendelijke hulp. Zo kwam het dat ik het aandurfde om me op te geven voor het N-examen van November dit jaar.

Af en toe kijk ik naar de praktijkproefjes van de cursisten die bezig zijn met het voorbereiden op hun F examen. En twijfel dan of ik nog meer wil weten. Eerst gaan we ons storten op de praktijk. De antenne veilig en in orde krijgen om te kunnen zenden!

Als het goed is, hoor je binnenkort PD2EVE op de amateur frequenties.

73, Eef.”

RC AMF bijeenkomst op maandag 7 november 2022

Op de avond van de bijeenkomst van de RCAMF Groep van 7-11-2022 was het weer een dolle boel. Alle stoelen, en nog twee hoge krukken extra, waren bezet. Ook  was er wat te vieren.

Everdien, kortweg Eef,  ging op dinsdag 1-11-2022 naar de Expo hal in Houten, ons wel bekend van de radio examens. In de middag meldde Eef ons, via de RCAMF app, dat ze maar 1 fout had op het Novice examen. De RCAMF app ontplofte bijna vanwege de felicitaties voor Eef met het behalen van haar Novice machtiging. Dit is natuurlijk een dikke FELICITATIE waard.

          

En zo kwam het dus dat Eef op deze maandagavond met wat lekkers kwam voor bij de koffie, waar we met z’n allen lekker van konden smullen.

         

Rond 19:30 uur gingen we van start, met daarbij ook de Zoom. Rick – NL14012 uit Wezep, Adriaan – PA1LIO uit het Zuid-Duitse en ook Jan – PA3JDB uit Soesterberg konden dus op deze manier mee genieten.  Behalve de taart natuurlijk, hi.

Na enig beraad hebben we, als RCAMF Groep, besloten, dat onze nieuwe Radio Amateurs (ook nog voor Henk met zijn intussen nieuwe call PD5HKT) beloont moesten worden met een Condor 16, zodat we ze binnenkort op de band mogen beluisteren.

Daarna kwam de mededeling van Edwin – PA1EDL, waar we allemaal blij mee waren. Er kon afgerekend worden voor de soldeerstiften van het Weller soldeerboutproject. Binnenkort zullen dus  de soldeerstiften afgeleverd worden en kunnen we het project op korte termijn afsluiten. We kunnen terug zien op hele leuke periode.

Hierna werd Casper – PA1CJ de gelegenheid geboden om met wat foto’s zijn Radiohobbyruimte te tonen en de nodige uitleg te geven over de aanwezige spullen. Dat was niet te weinig, je kunt wel zeggen dat het hem aan niets ontbreekt.

Later op de avond kwamen we er achter, dat de Boef, op deze dag een JAAR ouder was geworden. Dus CASPER, dan maar langs deze weg, alsnog van Harte Gefeliciteerd, we wachten dus nog even op de koek!!

Zoals gewoonlijk kwam er weer een gezellig onderonsje op gang en werd er door de diverse mensen van gedachten gewisseld over onze Mooie Radio Hobby, waardoor het al snel 22:00 uur werd en het tijd was om naar huis te gaan.

Wilt u het eens van dichtbij mee maken dan is er op 14-11-2022 wederom de gelegenheid om langs te komen bij de RCAMF Groep. Dat is bij Groeneveld, Vanadiumweg 20a in Amersfoort!!!

RC AMF bijeenkomst op maandag 31 oktober 2022

Op de bijeenkomst van de RCAMF Groep van maandagavond 31-10-2022 waren alle stoelen weer bezet. Het was van te voren al KEI gezellig, maar rond 19:30 uur moesten we toch maar eens beginnen.

Als eerste kwam natuurlijk de beurs in Zwolle voorbij. Daar heb ik een groot aantal bezoekers van onze RCAMF Groep aangetroffen. We hebben daar ter plekke nog van gedachten gewisseld, ook hun nieuwe aankopen heb ik mogen bewonderen.

Daarna kwam de mededeling van Edwin – PA1EDL, dat er nog een paar mensen naar hun Weller soldeerstiften moesten kijken. Nu dit geregeld is kan Edwin de bestelling gaan doen en is deze stap ook klaar. We willen het Weller soldeerboutproject graag afmaken nu, zodat we met een nieuw project kunnen beginnen.

Wij hebben ook nagedacht over of we het komende jaar 2023, het Zoomproject moeten aanhouden. Het gebruik op de maandagavond met de groep en dinsdagavond met de cursisten voor de opleiding, is zeer beperkt en zo zijn we ons aan het beraden of we het misschien in een andere vorm moeten gieten.

Graag willen we van jullie het commentaar hierop horen, zodat we hierover een weloverwogen besluit kunnen nemen. Het contract loopt tot januari, dus we hebben nog wel even de tijd.

Erik – PE1RQF, de beheerder van de repeaters, kwam met de mededeling, dat de afdeling a03 van de VERON in Amersfoort een bijdrage van € 50,00 heeft gedaan, als een tegemoetkoming in de alsmaar stijgende kosten voor het gebruik van de 3 PI2AMF Repeaters. Het gaat om de 2mtr Repeater,  de 70cm Repeater en de 23cm Repeater, die door de RCAMF Groep in de lucht worden gehouden.

Simon – PA0SLW werd ook blij gemaakt. Hij kreeg van Erik – PE1RQF een eprom programmer, zodat hij nu nog beter zijn eproms kan gaan maken voor zijn CONDOR project.

Daarna heb ik nog wat laten zien, omtrent de te koop aangeboden connectoren op de beurs, die door ons gemonteerd worden aan onze coaxkabels, voor naar de antenne en de set.

Je kunt hiervoor een stelregel aanhouden: glimt het veel, dan is het te mooi om waar te zijn. Er worden namelijk veel connectoren aangeboden, die vermoedelijk uit een ver land komen en die zeker niet aan onze specificaties en wensen voldoen.

Op de foto  is te zien hoe mooi de connectoren zijn die verzilverd zijn, deze zien er vaak dof uit. Vaak staan er nummers op met een naam van de leverancier.

         

Als radioamateur is het natuurlijk goed dat je een aantal verloop- of connectoren op de plank hebt liggen, zodat er altijd wel een overgang is te maken. Met de jaren heb ik dan ook een fiks aantal van deze connectoren liggen. Dat maakt het wel zo fijn op de werktafel als er wat gemeten of getest moet worden.

En ja, zo was deze avond ook weer voorbij en was het om 22:00 uur weer tijd om in te pakken en huiswaarts te gaan.

Op naar de volgende bijeenkomst van de RCAMF Groep op 7 november a.s. bij Groeneveld aan de Vanadium 20a in Amersfoort.