Zoom meeting maandag 28 juni 2021

Op maandag, 28-06-2021,  waren er weer een 16-tal Zoom gebruikers online. Het was een gezellig samenzijn, waar ook weer een aantal items voorbij kwamen.

Zoals een zendamateur met een visuele beperking, die pas geslaagd is, en graag een kokermast achter zijn huis geplaatst wil hebben. Met een paar mensen gaan we proberen dit te realiseren, en tot een mooie oplossing te komen. Wat natuurlijk belangrijk is, is te kijken of er een bouwvergunning nodig is, en of er bij de tekening van de bewuste kokermast ook een krachtenberekening moet zijn, zodat bij de aanvraag naar Bouw- en Woningtoezicht deze mede kan worden ingediend. Wanneer dit niet zou gebeuren gaat het waarschijnlijk een probleem geven. Daar zit je als beginnende zendamateur niet op te wachten.

Ook werd er gesproken over de F-amateur opleiding van de cursusleiders Rient en Edwin, er werden afspraken en een aantal documenten uitgewisseld.

Tevens werd ook het voornemen van de gemeente Soest doorgenomen, die een paar windmolens met een hoogte van zo’n 200 meter, bij de grens van de gemeente Amersfoort wil gaan plaatsen. Dat geeft ook wel wat om over na te denken.

Er is nog steeds een RADAR in gebruik in Soesterberg, die bestemd is voor de dekking van het midden van het land.Daar hiervoor van defensie, een van “geen bezwaar” toestemming moet komen, is dat voor een ieder nog niet duidelijk. Kortom het zal nog wel enig tijd in beslag nemen voor er een uitkomst is omtrent de plaatsing van de grote windmolens.

Nadat er geruime tijd van gedachten was gewisseld, was het al weer 21:52 uur en werd deze Zoom bijeenkomst gesloten. Aanstaande maandag is er weer een nieuwe Zoom bijeenkomst die start rond 20:00 uur en die meestal duurt tot 22:00 uur.

Iedereen is dus weer welkom op de Zoom maandagavond 05-07-2021.

Zoom meeting maandag 21 juni 2021

Op maandag, 21-06-2021, was er weer een hoop te doen tijdens de Zoom bijeenkomst met 19 aanwezigen.

Na wat van gedachten te hebben gewisseld over de afname van de Corona maatregelen kwam daarna Erik – PE1RQF met de uitslag over de hoorzitting van het Agentschap Telecom op het bezwaar van de € 79,00 die extra in rekening werd gebracht bij de bezitters van een Bijzondere Toestemming.

Beslissing op bezwaar

Het bezwaar was afgewezen. Als je het goed bekijkt is de dooddoener een artikel 8:3 in het Wetboek, dat het AT de mogelijkheid geeft, zonder bezwaar te maken, dit te kunnen doen.

De motivatie van het AT is terug te voeren op het experiment van de twee landelijke repeaters. Door het gebruik van piraten én zendamateurs, dús ook collega’s  met een licentie!!, die zich niet aan de geldende regels hielden, was het experiment vanaf dag 1 tot mislukken gedoemd. Ook het AT, die verantwoordelijk is voor de handhaving, was ,op een paar na, niet in staat om de daders op te sporen.

Kortom, het gevolg is dat de BT houders nu de rekening gepresenteerd krijgen van het falende beleid van het experiment, zijnde € 79,00 per repeater. Het AT gaf ook al aan dat deze kosten nog niet dekkend zijn!! Dit geeft dus geen goed gevoel voor de toekomst, omdat de kosten waarschijnlijk dan nog verder gaan stijgen.

Een veel betere oplossing is natuurlijk, dat de kosten over alle amateurs word verdeeld in plaats van de BT houders. Deze betalen al de vergunning en de kosten van de REPEATERS. De REPEATERS van Amersfoort hebben ook nog een functie voor de mogelijkheid van mededelingen en brengt de amateurs in de regio te mooie dingen. Dus als deze samenwerking er niet meer is dan….., dit kunt u waarschijnlijk zelf wel invullen.

Na deze avond iedereen weer welkom op de volgende Zoom bijeenkomst van 28-06-2021.

F-Licentie opleiding bij RC-AMF

Zoals maandag 14 juni  al werd gemeld zijn er stappen gemaakt door de RC-AMF om wat aan de opleiding voor de F-Licentie te gaan doen.

Na het ziek worden en het overlijden van Jan van Essen was het stil geworden om met wat hulp een F-Licentie te behalen.

RC-AMF heeft nu het initiatief genomen en hierop actie ondernomen met de mogelijkheid om op de donderdagavonden het niveau bij te spijkeren, met als doel de F-Licentie te behalen.

Naar het zich laat aanzien zijn er een stuk of 6 gegadigden die gebruik willen gaan maken van de aanvulling om tot een F-Licentie door te gaan.

Rient – PA3GXP en Edwin – PA1EDL hebben dit samen opgepakt en op donderdag, 17-06-2021, was er al de eerste Zoom bijeenkomst.

Ook is er gelijk een App-groep gevormd zodat de mensen onderling met elkaar kunnen communiceren.

Heeft U ook behoefte om mee te doen meld u dan aan bij PA3GXP@veron.nl of bij e.delooze@xs4all.nl

We horen graag wat de respons is.

PI6AMF nieuwe opbouw

Hierbij wat info over PI6AMF.

De afgelopen weken is PI6AMF uit de lucht geweest en is er door Erik – PE1RQF hard gewerkt aan een upgrade van de repeater.

De twee synthesizers in HF-dichte behuizing
De twee synthesizers in HF-dichte behuizing

Daar de frequentie stabiliteit toch beter zou moeten kunnen, heeft Erik de kristallen voor de zender en ontvanger vervangen door twee synthesizers. Hij heeft ook nog wat aanpassingen gemaakt.

Op 15 juni is PI6AMF weer op het Berghotel terug geplaatst en staat hij weer aan. Naar het zich laat aanzien staat de zender en ontvanger nu als een HUIS!!

Kortom Erik heeft een hoogstandje uitgehaald en nu maar eens kijken wat de gebruikers er van vinden.

Zoom meeting maandag 14 juni 2021

Op maandag 14-06-2021 was het weer een gezellige Zoom bijeenkomst. Er waren een aantal afmeldingen, maar toch waren er 15 gebruikers actief.

Naar wat heen en weer gesproken te hebben kwam Rient – PA3GXP met het aanbod om in het kader van de opleiding voor de F-machtiging wat ondersteuning te bieden. Daar werd gelijk door 4 gebruikers positief op gereageerd. Edwin – PA1EDL gaf te kennen Rient hierbij te willen ondersteunen .RC-AMF gaat dit proberen te faciliteren door op donderdag een Zoom tijdslot te maken van 20:00 uur tot 21:30 uur. De inlogcode hiervoor volgt zo spoedig mogelijk.

Daarna kwam er een vraagstuk over de 250m hoge windmolens, waarvan er een paar in de Eempolder gepland worden.Daar er nog een RADAR aan staat op Soesterberg, die voor het Radarbeeld voor Midden-Nederland zorg draagt, is het helemaal nog maar de vraag of dit kan. Er is gelijk van gedachten gewisseld en dit wordt op korte termijn vervolgd.

Om 21:45 uur was de Zoom meeting afgelopen. Daar de temperatuur nog 25 graden was wilden we daar toch nog even met z’n allen van genieten.

Zoom meeting maandag 7 juni 2021

Afgelopen maandagavond, 07-06-2021, werd er weer een zoom meeting gehouden welke bezocht werd door  ongeveer 22 deelnemers.

Deze keer werd er,  behoudens onderling QSO, een lezing gehouden door Jan – PD0AUQ over het gebruik en de ontwikkeling van stoorzenders, ook wel “Jammers” genoemd, in de GSM banden op 900 en 1800 MHz.

De ontwikkeling begon eigenlijk nadat er op 11 maart 2004 in Madrid een terroristische aanslag op een trein was geweest waarbij de detonatie gebeurde met gebruikmaking van een mobiele telefoon (GSM) in de 900 MHz band.

Na onderzoek, met name door de Spaanse overheid, bleek dat het tot ontploffing brengen van de lading gebeurd was met gebruikmaking van een mobiele telefoon. Men had, heel eenvoudig, gebruik gemaakt van het feit, dat bij een mobiele telefoon, als deze gebeld wordt, het scherm oplicht. Op dat scherm werd een LDR (licht-afhankelijke weerstand) geplaatst en hiermee kon een circuit geactiveerd worden om het geheel te laten ontploffen.

Om dit in de toekomst te kunnen voorkomen werd er een zgn. ”Jammer” ontwikkeld die met name op de 900 en 1800 MHz een veilige bubbel of een soort kooi rondom de Jammer kon maken.

Het apparaat dat ontwikkeld werd kreeg de toepasselijke naam van Cocon (bescherming van een rups die zich tot een vlinder aan het ontwikkelen is).

Het probleem was dat er vanuit de Nederlandse overheid geen interesse bestond voor het gebruik van een Jammer, maar voor het nemen van proeven werd er een apparaat om niet, beschikbaar gesteld en niet lang daarna kwam de vraag of er zes exemplaren geleverd konden worden.

De ontwikkeling van de Cocon stond ook niet stil. Het apparaat moest ”hufterproof” gemaakt worden, de afmetingen werden universeel gemaakt, zodat het in verschillende voertuigen geplaatst kon worden. Het chassis bestond eigenlijk uit een 17 kilo grote klomp aluminium, maar er bleef uiteindelijk een behuizing over van +/-  2 kilo, waarin ruimtes waren gefreesd voor de diverse modules.

Inmiddels was het vermogen van de Jammer verhoogd tot ongeveer 50 Watt, hetgeen, naar later bleek, een veilige bubbel van 100 meter rondom een voertuig opleverde. Er waren verschillende versies leverbaar.

De antenne die voor de Jammer gebruikt werd had de vorm van een haaienvin. Jan toonde er één via het Zoom-scherm en op de diverse foto’s  waarop deze duidelijk te zien waren.

Door defensie werd de Jammer ingezet op de voertuigen die met name in Afghanistan en Mali werden gebruikt. In Afghanistan werd door de Taliban gebruik gemaakt van mobiele telefoons om een bermbom tot ontploffing te brengen.

Dat de leverancier van de apparatuur  voortdurend op zijn hoede moest zijn bleek wel uit het feit dat de landmacht het liefst alles groen schildert. Wat bleek, er kwamen klachten over het niet goed werken van de Jammers. Men had de antennes groen geschilderd, nu kan de antenne zelf daar wel tegen, maar de verf bevatte metaaldelen en dat ging niet samen.

Ook is het voorgekomen dat een antenne niet op de juiste plaats op het voertuig was aangebracht waardoor het stralingspatroon van de antenne niet optimaal kon werken.

Dat de Jammers hun werk goed deden bleek uit het feit dat er wel ontploffingen zijn geweest achter de voertuigen nadat zij voorbij de bom gereden waren en niet tijdens het passeren.

In totaal werden er door defensie 500 Jammers in gebruik genomen.

Op de foto’s  was te zien dat de voertuigen door de vele antennes e.d. net kerstbomen waren, ertussen waren ook nog wapens zichtbaar.

Kortom een zeer interessante lezing die nog vervolg gaat krijgen wanneer we weer in de zaal bijeen kunnen komen.

Volgende week, 14 juni 2021, is er weer een praatavond via Zoom waar door de deelnemers eventuele problemen/wetenswaardigheden ingebracht kunnen worden. Allen tot ziens en Zoom dus.

Zoom meeting maandag 31 mei 2021

Afgelopen maandag, 31-05-2021, was er weer een Zoom meeting bij de Amersfoortse radioclub RC-AMF, er waren 20 gebruikers aanwezig.

Door de zeer drukke  werkzaamheden heb ik, Jan – PD0AUQ, niet genoeg tijd kunnen vinden om mijn lezing goed voor te bereiden, maar niet getreurd, dit komt goed op maandag 07-06-2021.

De lezing gaat over Klant Specifieke Oplossingen die voor een opdrachtgever zijn gemaakt en tot voor kort in gebruik waren.

Mede door het delen van een aantal beelden, was de avond toch weer snel voorbij en werd de avond om 22.30 afgesloten.

Iedereen weer welkom bij de volgende RC-AMF avond, voorlopig nog steeds via Zoom.

We hopen dat het weer gauw mogelijk zal zijn om elkaar echt te ontmoeten