WSPR van PD5BUS

Project van Rob – PD5BUS

Ik heb een WSPR zender gebouwd die geschikt is voor de 10, 20 en de 40mtr banden. Deze zender bestaat uit een Arduino Nano met een AD9850 en een NEO6M GPS ontvanger. (Of een ESP8266 i.p.v. een GPS ontvanger, de Nano komt dan te vervallen)

De ESP8266 en de GPS dienen ervoor dat hij alleen met een tijdserver in verbinding staat, de AD9850 werkt als zender.

LCD schermpje erop en draaien maar.

Voor informatie hierbij de link van de Engelse amateur:

http://blog.marxy.org/2008/05/controlling-ad9851-dds-with-arduino.html

want ik ben niet van plan om het wiel opnieuw uit te vinden.

Ik heb wel nog wat aanpassingen gedaan: dat is het scherm via de IIC2 bus te laten lopen en de code heb ik veranderd. Moet wel opmerken dat als iemand dit na wil bouwen, dat hij dan zijn eigen code erin moet zetten.

Hoe je dat doet , leg ik nog wel uit in een volgend verslag.

RCAMF meeting op maandag 24 januari 2022

Afgelopen maandagavond, 24-01-2022, was het weer een mooie Zoom bijeenkomst van de RC-AMF Groep, het monitorscherm werd weer geheel gevuld met alle aanwezigen.

Simon – PA0SLW is een groot deel van zijn verkoudheid te boven en is weer druk bezig met het programmeren van een 2mtr Condor 3000.

Casper – PA1CJ heeft een project onder handen, waar we nog veel luisterplezier van kunnen verwachten, zijnde een straalverbinding op de 5GHz ISM band. Daarover later meer. Hij heeft ook nog wat tijd besteed aan zijn Motorola MTM700 Tetra mobilofoon om deze aan het werk te krijgen.

Dat werd beloond door Erik – PE1RQF die hem op zijn nieuwe ontvanger In de Tetra-mode kon ontvangen. De ontvanger is de nieuwste             AOR-57000D uit de bekende AOR familie. Daar de bijgeleverde software niet toereikend is om de frequentie banken snel te kunnen vullen met data, is Erik maar meteen begonnen om daar zelf software voor te schrijven.

Ook heeft Erik nog wat uitleg gegeven over de upgrade van de 23cm repeater PI2AMF. Zie de categorie Repeaters RC-AMF.

Rits – PD0NPU liet zien hoe hij zijn tijd had besteed aan de aanpassingen voor zijn auto waarvan de  achterruit defect was gegaan. Deze moet, met een aantal onderdelen, worden  vervangen door een nieuwe ruit, maar daar moet je niet te makkelijk over denken. De auto is namelijk een antieke Nissan Patrol uit 1983 en daar is niet veel meer voor te krijgen.

Rient – PA3GXP had nog wat te vertellen omtrent de F-opleiding. Hij is druk bezig om de gemaakte  F-examen vraagstukken te behandelen met de cursisten. Het is de natuurlijk de bedoeling dat het volgende examen een betere uitslag zal gaan opleveren.

Rient gebruikte tijdens de Zoom bijeenkomst een nieuwe achtergrond. Het was de oude huisvesting van Radio Kootwijk, die ons als zendamateurs wel bekend is.

Rob – PD5BUS heeft een nieuwe Whisper zender gemaakt, zodat deze op de 10, 20 en 40mtr band kan uitkomen en deze ook kan synchroniseren met Wifi/GPS.

 

 

 

 

Deze avond werd weer om ongeveer 21:45 uur afgesloten. Zoals vaker voor gekomen gebruiken we in het verslag een bijna vaste tekst als afsluiting: Bent u nieuwsgierig geworden, kijk dan op de website www.rcamf.nl en gebruik de link voor de maandagavond Zoom bijeenkomst en kom erbij. Iedereen is welkom en uiteraard weer tot ziens.

Nog even een belangrijk berichtje hier achteraan.

We hebben gewacht met het plaatsen van het verslag om te horen wat de regering op dinsdagavond 25-01-2022 had te vertellen. Nu de corona perikelen afnemen en er wel weer meer mogelijk is, wachten we als RC-AMF Groep in ieder geval nog een paar weken met het openen van de samenkomst bij de Ridder Lastechniek. Wij denken dat het nu nog te moeilijk is om aan de geldende voorwaarden te kunnen voldoen. Beter wat later openen, dan dat we achteraf sorry moeten zeggen. Kortom, nog even geduld en dan hopen we dat het weer los kan gaan.

Mvg. Adriaan – Jaap – Jan

Examen F-licentie in Nijkerk

Afgelopen woensdag 19-01-2022 zijn drie heren in Nijkerk opgegaan voor het examen voor de F-licentie, maar helaas was dit waarschijnlijk te snel.

Deze opleiding die pas na juni 2020 in gang is gezet, wordt door Rient – PA3GXP, Edwin – PA1EDL en    Luc – PE1LGX gegeven. Daar een opleiding gemiddeld een jaar kost is dit misschien tekort geweest.

Hier komt nog bij, dat de toestand met corona ook niet echt heeft meegewerkt, daar praktische dingen maar beperkt gedaan konden worden.

Maar niet getreurd, met een beetje mazzel kunnen we volgende week weer open gaan bij de Ridder op de Uraniumweg en dan de praktijk zaken weer fijn oppakken.

RCAMF 23 cm repeater PI2AMF vandaag weer ingeschakeld

Vandaag, 22-01-2022, is de 23 cm repeater PI2AMF weer teruggeplaatst op het Berghotel. Deze repeater heeft een aantal aanpassingen gekregen.

De ontvanger is wat breder afgesteld, zodat als je binnen de 10 kHz van 1270.500 MHz zit, toch goed over de repeater komt.

Het audio pad in de repeater is geoptimaliseerd, zodat het niet meer geknepen klinkt.
De zender zwaai is nu afgeregeld, zodat de zwaai die ontvangen wordt, ook zo weer wordt uitgezonden. Dit met een maximum van 4.5 kHz.

Het wiebeltje die de repeater heeft is wat terug gebracht. Er is een interferentie met de interne synthesizer en de zender modulator. Dit is verminderd door een flexibele semi-rigid kabel te gebruiken. Een gevlochten SMA kabel had toch wel wat lek. Het is nog niet helemaal weg, want dan zou de repeater opnieuw moeten worden opgebouwd. Het is nu acceptabel, dus laten we het zo.

Het relais staat als een huis op de frequentie, dat werkt nu goed.

Je kunt een 77 Hz sub-audio toontje meesturen op je signaal, dan treed er een meetsysteem op, die de hoogste signaal sterkte bijhoud gedurende de doorgang. Dat hoor je dan aan de toonhoogte van de roger-beep. Hoger is beter te ontvangen door de repeater.

Met een DTMF toon ‘1’ kan men een pilot toon activeren van het relais. Hij zendt dan een 1 kHz toon uit met een zwaai van 1.4 kHz. Daarmee kun je je ontvanger afregelen. De toon kan worden uitgezet door een DTMF ‘2’ toon te sturen. Of hij wordt uitgezet bij de volgende morse identificatie.

Succes iedereen bij het gebruik van de 23 cm repeater PI2AMF.

Erik Kroon (PE1RQF)

Verslag RCAMF bijeenkomst op maandag 17-01-2022

Afgelopen maandag 17-01-2022 was er, zoals gewoonlijk in de Coronatijd, weer een Zoom bijeenkomst van de RC-AMF Groep, die gelijk goed op gang kwam.

Nico – PD0RWM gaf aan dat hij steeds meer zaken heeft gedigitaliseerd en dat het nu wel een mooie collectie begint te worden. Dus zoek je informatie over je radio hobby, vraag het aan Nico.

Erik – PD0RDG is met licht aan het spelen van een bekende leverancier uit Eindhoven. Het gaat om de HUE verlichting, waar eigenlijk alle kleuren mee gemaakt kunnen worden. En dan is het eigenlijk; de Sky is de Limit.

Casper – PA1CJ is aan het spelen met een Motorola mobilofoon voor Tetra. Er staat daarvoor in Putten een 70cm repeater met de frequentie 438.4500.

Tetra is ook het protocol wat voor het C2000 netwerk wordt gebruikt bij de bekende OOV Diensten. Hier komt ook nog wel het één en ander bij kijken, met name de instellingen voor zo’n Tetra radio waar de gegevens van GSSI 1000, MCC 204 en de MNC 7373 in moeten.

Deze dingen vragen wel wat kennis van zaken om het één en ander goed werkend te krijgen. Misschien maken we hier op een later tijdstip nog wel een mooie lezing over. Er komen steeds meer sets met Tetra ter beschikking, zodat we maar eens moeten kijken, of we hier óók wat mee gaan   doen.

Wim – PA3EJE is nog aan het vechten met zijn Nano morsekeyer waarbij hij tegen een probleem aan loopt. Rob – PD5BUS gaat een poging doen om Wim hierbij te helpen.

Erik – PE1RQF is met de 23cm repeater PI2AMF aan het kijken om wat verbeteringen aan te brengen aan de modulatie, zodat het nog beter gaat klinken. Verwacht wordt dat de 23 cm repeater PI2AMF a.s. zaterdag weer op het Berghotel terug geplaatst kan worden en weer zijn werk kan gaan doen.

Jaap – PD5ISW was afgelopen zaterdag/zondag met de HA-DX contest bezig waarbij hij een verre verbinding maakte met zendamateur Steve – VL6C wat een afstand van 14.665 km was.

Rient – PA3GXP, Edwin – PE1EDL en Luc – PE1LGX hebben een aantal mensen geholpen met de cursus voor de F-licentie. Komende woensdag gaan ze op voor het F-examen.

We wensen deze heren VEEL STERKTE TOE in Nijkerk, we gaan zien wat het gaat worden en word dus vervolgt.

En zoals de meeste keren werd deze avond om ongeveer 21:45 uur weer afgesloten.

Bent u toch weer nieuwsgierig geworden, kijk dan op de website www.rcamf.nl en gebruik de link voor de maandagavond Zoom bijeenkomst en kom erbij. Iedereen is welkom en uiteraard weer tot ziens.

Verslag RCAMF bijeenkomst op maandag 10-01-2022

Afgelopen maandagavond, 10-01-2022, waren er tijdens de Zoom bijeenkomst weer een hoop vrolijke gezichten te zien.

Het begon al vroeg, want om 18:45 uur had Simon – PA0SLW omtrent de Condor familie al heel wat vragen gesteld, die ook voor een heel groot deel werden beantwoord.

Rond 20:00 uur waren er 20 gebruikers aanwezig, waarna we van start gingen met de gebruikelijke rondgang bij de mensen, die weer met verschillende onderwerpen kwamen.

Casper – PA1CJ kwam met de vraag of er ook een mogelijkheid was om een CW-opleiding van de grond te krijgen, en ja, daar kwam natuurlijk gelijk een positief antwoord op.

Edwin – PA1EDL wilde dit graag oppakken. WIJ als RC-AMF Groep gaan hier een Zoom verbinding voor maken om deze mogelijkheid te faciliteren. Kortom, er gaat dus aan gewerkt worden en hier zal zeker een vervolg op komen. Na  dit allemaal met elkaar besproken te hebben kwam Ron – PA3DAM met de mededeling om Edwin daarbij te ondersteunen.

Rob – PD5BUS kwam ook nog even melden dat hij nu op 40M met 10 mW ook Spanje heeft gewerkt, dat was zeker niet verkeerd, want het was een kleine 1600 Km.

Nu even over naar iets anders, wat al twee keer is uitgesteld. Er van uitgaande dat de Ham-Beurs van de DARC in Friedrichshafen, die is van 24 tot 26-06-2022, nu wel doorgang zal vinden, zijn we voornemens als RC-AMF Groep hier naar af te reizen. Het duurt nog wel even, maar als je mee wilt, denk er dan vast over na, zodat we misschien het vervoer en slapen kunnen organiseren en aan een kosten voorstel kunnen werken.

Ook kreeg ik nog een e-mail uit Spanje van Javier – EB1BDM. Deze zendamateur verblijft tijdens de Ham-Beurs in Friedrichshafen in het zelfde Gasthaus als dat van ons. Hij heeft enige tijd geleden voor mij een Cap meegenomen van een wel bekende Spaanse voetbal club. Op die actie van hem heb ik hem het Oranje shirt, met de bekende Leeuw er op, aan Javier – EB1BDM doen toekomen, waar hij dan ook zeer blij mee was.

Tot slot zijn ons een aantal MASCOT DC/DC converters met het typenummer 9260 geschonken, dit om de kas aan te vullen wat in deze Coronatijd zeer welkom is.

Deze converters zijn goed bruikbaar voor onze hobby. De ingaande spanning is tussen de 10,5V en 32V DC en aan de uitgaande kant wordt er een mooie gestabiliseerde spanning van 12V – 6A max. DC van gemaakt. Dus mooi voor bijvoorbeeld 24V campers om hun set van een goede 12V voeding te voorzien. Ook een zonnepaneel kan er op worden aangesloten om er dan een accu mee op te laden. Er zijn dus genoeg toepassingen hier voor te bedenken.

We gaan de MASCOT 9260 (nieuwwaarde is ongeveer € 211,00) voor een leuk prijsje van € 25,00 op de Te Koop pagina van de website www.rcamf.nl zetten, wat weer ten goede komt voor de RC-AMF Groep.

Om ongeveer 21:45 uur werd deze avond weer afgesloten.

Bent u nieuwsgierig geworden, kijk dan op de website en gebruik de link voor de maandagavond Zoom bijeenkomst en kom erbij op 17-01-2022. Iedereen is welkom en uiteraard weer tot ziens.

Verslag RCAMF bijeenkomst op maandag 03-01-2022

Zo, er is weer een nieuw jaar aangebroken en ook de eerst Zoom bijeenkomst van 2022 is een feit .

Op maandagavond, 03-01-2022, was het al vroeg een drukte van jewelste. Als eerste werden er natuurlijk de Beste Wensen en een Goede Gezondheid over en weer gewenst .

Er waren een hoop gebruikers aanwezig (19 man) waardoor het gelijk een gezellige boel was, ook was Kees – PA0VDB aanwezig vanuit zijn Oostenrijks vakantie QTH.

Kees had een paar porto’s mee genomen om gelijk wat te testen voor een aankomend project in de 70cm band. Deze portofoon van KENWOOD, compleet met lader, is werkend met een CTCSS voorziening goed bruikbaar voor de repeaters in de omgeving en ver daar buiten. Over de programmering kunnen we nog van gedachten wisselen, maar eigenlijk is er alles mee mogelijk.

Rick, de zoon van Jan – PD0HGQ, was er van uit Wezep ook bij en ook hij is druk bezig om zijn licentie te gaan halen.

Simon – PA0SLW liet weten dat hij er niet bij kon zijn en lag in zijn bed, hij was niet fit.  STERKTE Simon, en knap snel weer op.

Bij de rondgang liet Rob – PD5BUS weten dat hij met een zelf gefabriceerde 10 milliwatt zender op 40M in Italië was gehoord en het nu ook op de 20M wilde gaan proberen, dit alles met minimale materialen.

Erik – PE1RQF had nog even snel een stukje techniek opgepakt in de vorm van een kleine lezing omtrent de Vrij Loop Diode. Dit geheel werd ondersteund met een PowerPoint presentatie om het ons te verduidelijken, deze zetten we dan ook gelijk op de website van RC-AMF. (Zie Projecten en Presentaties)

Aankomende maandag, 10-01-2022, is er wederom een Zoom bijeenkomst, kortom, wilt u niets missen kom er dan bij. De inlog link staat gewoon op de website www.rcamf.nl , even aanklikken, geduldig wachten, en je bent er bij.