RC AMF bijeenkomst op maandag 26 september 2022

De RCAMF Groep had op 26-9-2022 weer een mooie bijeenkomst, waar voor een elk wat wils was. Er waren ook 4 Zoomgasten die deze avond graag mee wilden maken. Dat waren Adriaan – PA1LIO uit het Zuid-Duitse, Rick – NL14012 uit Wezep en Ronald – PE1LID uit Amersfoort die alles zo konden meevolgen. De vierde gast waren wijzelf als groep natuurlijk die ook zichtbaar was op het scherm.

Ook heb ik geprobeerd om 19:30 uur te beginnen en dat lukte aardig. Er waren wat mededelingen over de BBQ van vrijdag 21-10-2022. Voor de mededelingen van het Weller soldeerboutproject deelde Edwin – PA1EDL mee dat het niet meer mogelijk is om de soldeerboutstiften te bestellen, daar hij de offerte hiervoor (het zijn inmiddels meer dan 50 stuks stiften) gaat versturen en hij wil graag laten weten dat een ieder zich ervan bewust moet zijn dat het klopt wat men zou willen hebben. Er was aan iedereen die met het project mee doet een complete lijst van mogelijkheden gestuurd en een lijst ter controle van wat men heeft besteld.

We zijn tevens voornemens een paar satellietvoeten op het dak te plaatsen zodat we straks ook over een aantal antennes kunnen beschikken.

Er wordt gedacht aan HF, VHF en UHF antennes zodat we gebruik kunnen maken van meerde radioamateurbanden.

Ook kunnen er dan, in het kader van de opleidingen, oefeningen gedaan worden wat betreft de operating praxis van onze nieuwe machtigingshouders. Plannen genoeg en we gaan dus kijken hoe we het één en ander kunnen realiseren.

Hierna konden we gaan kijken naar wat Nico – PD0RWM had geproduceerd aan 3 hele mooie loop-antennes, waarvan één gemaakt was van een fietswiel! Nico heeft daar de nodige ervaring mee op gedaan, zodat hij daarover zijn kennis met ons kon delen. De korte golfbanden hebben voor hem geen geheimen meer.

         

         

Simon – PA0SLW was ook weer aanwezig en nog steeds druk bezig met zijn Condor afstudeerproject. Hij kreeg daar, zowel van de één als van de ander, ondersteuning bij.

En zo werd het al weer snel 22:00 uur en was het tijd om in te pakken. De volgende bijeenkomst van de RCAMF Groep is op 5-10-2022. Wilt u er ook bij zijn, kom gewoon langs bij Groeneveld op de Vanadiumweg 20A in Amersfoort.

RC AMF bijeenkomst op maandag 19 september 2022

De bijeenkomst van afgelopen maandagavond 19-9-2022 van de RCAMF Groep bij Groeneveld was weer druk bezocht. Je kunt merken dat de avonden, maar ook de   nachten langer gaan worden waardoor er weer meer geknutseld gaat worden. De Zoom stond ook weer open, maar daar er geen gebruikers waren, hebben we deze na 30 minuten uitgeschakeld.

Na de koffie, thee of chocola waren er om 19:45 uur wat mededelingen omtrent de aanstaande BBQ die op de agenda staat voor 21-10-2022 en de sluitingsdatum voor het opgeven van de Weller soldeerstiften bij Edwin – PA1EDL. Daarna kwamen de activiteiten weer snel opgang.

Roel – PE1ODF had een aantal oude laptops mee genomen, waarop zowel DOS als OS gebruikt kon worden. Ook ik had nog wat in het magazijn staan en deze spullen wisselden dan ook snel van eigenaar.

Casper – PA1CJ kwam met het idee om óók een paar Pc’s in orde te maken om, als we ze nodig hebben, spullen te programmeren en dat kan best  handig zijn. Bij het Condor Project van Simon – PA0SLW kwam dit duidelijk naar voren. Er was een Eprom programmer, maar de benodigde software was nergens meer te vinden.

              

               

Door bij toeval, zoals vorige week al gemeld, stond er nog een oude DOS computer bij mij in het magazijn waar onder andere nog software opstond voor het programmeren van een eprom met de Eprom programmer en zo konden we dus weer verder.

Casper heeft de software veilig kunnen stellen, zodat  Simon voorlopig weer vooruit kan en wij nu ook op de maandagavonden zelf kunnen programmeren.

Jacques – PD0JJG had ook nog een aantal Philips microfoons mee genomen. Deze microfoons vonden gretig aftrek en voor een zacht prijsje waren de nieuwe eigenaren snel gevonden.

Het was in een sneltreinvaart zo weer 22:00 uur en konden we, na het opruimen,  naar huis.

Op maandag 26-9-2022 is er weer een bijeenkomst van de RCAMF Groep op de Vanadiumweg 20A. Dus wilt u niets missen kom dan gezellig bij ons aan om te genieten van onze Mooie Hobby.

RC AMF bijeenkomst op 12 september 2022

Er was maandagavond 12-9-2022 weer een mooie bijeenkomst van de RCAMF Groep bij Groeneveld in Amersfoort. Er was, zoals elke keer, voor een ieder wat wils.

Ongeveer 19:00 uur waren de eerste bezoekers al aanwezig, die gelijk een stoel van de stapel namen om hun zitplaats  in te nemen. Ook Carl – PD0MGX was weer onder ons nadat hij een aantal weken, vanwege gezondheidsredenen, afwezig was geweest.

Na een beker koffie/thee/chocolade zijn we om plus minus 19:30 allemaal even bij elkaar gaan zitten zodat we een aantal mededelingen konden beluisteren.

Onder andere de mededeling dat de deelnemers van het Weller soldeerboutproject nu toch echt hun soldeerstiften moeten bestellen bij Edwin – PA1EDL, zodat er een prijsaanvraag gedaan kan worden. Maandag 19-9-2022 is de UITERSTE datum om op te geven wat je nodig hebt. Degene die dan nog niets heeft opgegeven bij Edwin zal dan uiteindelijk zelf de bestelling hiervoor moeten doen. Laat het niet zover komen, heren.

Ook kwam de RCAMF app nog even voorbij. Edwin heeft wederom duidelijk aan gegeven dat het om RADIO HOBBY gerelateerde zaken moet gaan. De kans is groot dat andere gebruikers, die niet gediend zijn van sommige artikelen of foto’s , zullen afhaken en dat is natuurlijk niet de bedoeling.

Tevens is er gevraagd om na te denken over de RCAMF Groep BBQ. We zijn voornemens deze BBQ op 21-10-2022 te laten plaatsvinden en ja, ik weet dat het nog 5 weken duurt voor het zo ver is, maar de tijd vliegt. We moeten gewoon naar voren kijken en een planning maken, dus voor iedereen, kijk in de agenda en reserveer deze datum: 21-10-2022. Het belooft weer een lekker festijn te worden.

Er word ook al weer aan een nieuw project gewerkt, nog even onbekend wat, maar het gaat zo wel een echte hobby groep worden. Een ieder die een idee heeft voor een project: we horen het graag, ook om er over mee te denken en als het kan er een succes van te maken.

Nog een vraag van mij: maak a.u.b. foto’s van de spullen waar aan gewerkt wordt, ook als we bij Groeneveld zijn. Helaas kan ik niet overal tegelijk zijn en merk dus dat ik zo af en toe wat mis zoals bijvoorbeeld het volgende: gisteravond kwam naar voren dat het bewaren van één van mijn oude Pc’s  zijn vruchten afwierp. Simon – PA0SLW (ja, de specialist die op het Condor project afstudeert) was blij verrast dat de software voor het programmeren hiervan nog op deze computer stond, en dat was niet de enige software, er stond nog veel meer op. Casper – PA1CJ gaat een kopie maken van de HDD zodat we het één en ander veilig kunnen stellen voor de toekomst. Ik zal maar gauw een nieuwe back-up batterij bestellen, zodat deze PC met DOS 6.3 nog lang beschikbaar zal zijn voor deze doelstelling.

Er kwam ook nog een oude bekende op deze avond: namelijk  Robin – PA3RVB. Hij was druk doende met het programmeren van een DMR repeater en kon daar wel wat hulp en ideeën bij gebruiken. Edwin was hem daarbij zeer behulpzaam. Ook keken er wat belangstellenden mee over de schouders van beide heren.

Zo was het al snel 22:00 uur en werd het tijd om alles op te ruimen. De stoelen werden weer op elkaar geplaatst en zo konden we rond 22:30 uur de boel afsluiten en weer huiswaarts keren.

Dus spreekt u dit aan: maandag 19-9-2022 is er weer een bijeenkomst van de RCAMF Groep bij Groeneveld op Vanadium 20A in Amersfoort.

RC AMF bijeenkomst op 5 september 2022

De bijeenkomst van de RCAMF Groep op 5-9-2022 was weer een goed bezochte avond met een hoop zaken die voorbij kwamen.

De eerste mensen waren er al voor 19:00 uur en om 19:45 uur was het zover dat we met de avond konden beginnen. Ook Rick – NL14012 was er weer bij als trouwe Zoom gebruiker.

Edwin – PA1EDL had voor ons Weller soldeerboutproject een lijst met Weller soldeerpunten meegenomen waaruit een keuze gemaakt kan worden. Dus deelnemers, maak uw keuze want we willen in één keer de totale  bestelling doen!! Daarna kan het niet meer en zal je zelf de bestelling moeten regelen.

Daarna kwam het aanbieden van spullen aan bod die van eigenaar veranderen. Het is wel van belang dat deze spullen in orde zijn. Als dat niet bekend is, zullen we eventueel zelf er eerst naar moeten kijken wat de status van het apparaat is, zodat de nieuwe eigenaar weet waar hij aan toe is en er achteraf geen discussie kan ontstaan, want daar is niemand bij gebaat.

Hierna was Erik – PE1RQF aan de beurt met een kleine lezing die hij had voorbereid omtrent een project waarmee hij nu aan het werk is en waar wij als radioamateurs de voordelen van kunnen hebben als het project klaar is.

Het gaat over het meten aan SDR ontvangers, zodat qua prijs en prestatie duidelijkheid wordt verkregen. Eerst  moeten dan wel de parameters hiervoor vastgesteld worden zodat we een goed overzicht krijgen.

   

Erik gaat dit doen. Gelukkig heeft hij al een deel zó geprogrammeerd, dat het geheel automatisch berekend kan worden, daar het handmatig niet te doen is met de beschikbare hobbytijd. Kortom, we zien uit naar het vervolg.

Daarna werden er wat verschillende dingen gedaan. Rient – PA3GXP en Simon – PA0SLW hadden samen een reparatie te doen waarvoor weer een soldeerbout nodig was.

Simon was ook nog steeds op zoek naar software voor zijn EPP programmer. Deze heb ik nog op een PC staan, maar schrik niet, dat is een DOS 3.3 machine die Simon nu heeft meegenomen om te kijken of hij dat over kan zetten naar zijn PC, zodat hij dan zelf eproms kan gaan maken voor het CONDOR project.  Simon kan daar nu wel bijna op afstuderen!!

Wanneer Rient met het solderen klaar was, was er nog een mooi voorbeeld wat betreft de opleiding in de praktijk. Hij had ook nog een oscilloscoop en een toongenerator meegenomen waarmee wat proeven konden worden gedaan. Met zijn uitleg daarbij kon het één en ander zichtbaar worden gemaakt, wat zorgde voor duidelijkheid bij de cursisten.

Op maandag 12-9-2022 is er wederom een bijeenkomst van de RCAMF Groep en als je niets wilt missen kom er dan bij.